Renovering

Renovering avser processen att förbättra eller uppdatera en byggnad, ett rum eller ett utrymme. Det innebär vanligtvis att göra strukturella förändringar, installera nya armaturer och ytskikt och göra förbättringar av utrymmets funktionalitet och utseende. Renovering kan sträcka sig från enkla kosmetiska uppdateringar, som att måla och lägga nya golv, till…