Byggbranschen och tjänster

Byggbranschen är en samling av företag och organisationer som är involverade i planering, design, konstruktion, underhåll och renovering av fastigheter och byggnader. Branschen inkluderar arkitekter, entreprenörer, byggföretag, konsulter, materialleverantörer, rådgivare och andra aktörer. Byggbranschen spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen genom att tillhandahålla bostäder, kommersiella lokaler, offentliga byggnader och infrastruktur.…